Saturday, November 13, 2010

Sa paglakas ng piso, nanghihina ang mga OFWs: Boses ng Pilipino


Sonia Terenal

Ang kawawa ay yung maliit na nga ang kita. Halimbawa marami pa rin ang nagta-trbaho sa bahay na ang kita ay KD45 lang, kung ipapadala iyan sa Pinas ngayon, aabot lang halos ng 6 thousand pesos. Dapat siguro, tiyakin ng obyerno na wala nang Pilipinong tumatanggap ng ganyang halaga, kung wala naman na silang magagawa sa pag-angat ng piso at pagbaba ng value ng ating pinadadalang pera. Sana lang pagtuunan tayo ng pansin ng ating Pangulo.

No comments:

Post a Comment