Saturday, November 13, 2010

Sa paglakas ng piso, nanghihina ang mga OFWs: Boses ng Pilipino


Magdalena Penada


Para sa akin sana mataasan naman ng konti ang value ng ipinapadala nating pera. Kumilos na ang gobyerno natin habang maaga.

No comments:

Post a Comment