Saturday, November 13, 2010

Sa paglakas ng piso, nanghihina ang mga OFWs: Boses ng Pilipino


Rina Ganalongo

Bigyan naman sana kami ng pansin ng gobyerno, lalo na kaming mababa lamang ang sahod. Papaano namang sasakto ang pera namin maliit na nga ang pera, nababawasan pa dahil sa pagbaba ng dolyar. Marami akong pinag-aaral; ang mga anak ko college na; mababa masyado ang nakukuha nilang pera. Hanggang kailan kami magtitiis ng ganito.

No comments:

Post a Comment